nl

class="algoSlug_icon" data-priority="2">Web.

sa

1 Turn off the Bluetooth function of your device.Turn off the earbuds by long press the control button for 5 seconds when your devices isn't playing, and you would hear "Power off" 2 Hold the Control Buttons of two earbuds for 5 seconds at the same time and double click the Control buttons.And two earbuds will flash rapid blue light.

Mar 05, 2022 · BC BT969 WIRE-FREE EARBUDS Eusi nyumputkeun 1 Ngagunakeun BP369True Wireless Earphones 2 Ngagunakeun BT969 True Wireless Earphones 3 Pareuman earbuds 4 Ngecas earphone 5 Case Ngecas 6 Fungsi musik 7 Telepon. 8 Ngarengsekeun Masalah 9 Spésifikasi: 10 Garansi 90 Dinten Terbatas: 11 Pernyataan Patuh FCC 12 Dokumén / Sumberdaya 12.1 ... Continue reading "SENTRY BT969 Wire-Free Bluetooth Earbuds ....

class="algoSlug_icon" data-priority="2">Web.

mp